top of page

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

KOMPETENČNÍ MODELY

Pomohu vám nastavit/upravit kompetenční modely, které budou popisovat kompetence tj. znalosti, dovednosti, zkušenosti, osobnostní charakteristiky) vašich zaměstnanců, které jsou nutné pro požadovaný výkon v dané pozici.

Jsem schopen společně s vámi navrhnout systém hodnocení vašich zaměstnanců a následně jej i napojit na odměňování či povyšování.

Systém, hodnocení musí respektovat firemní kulturu, její procesy řízení a strategii celé společnosti.

SYSTÉM HODNOCENÍ

ZAMĚSTNANCŮ

VYHLEDÁVÁNÍ KANDIDÁTŮ

Poskytuji služby v oblasti náboru/hledání vhodných kandidátů napříč všemi sektory včetně případné psychodiagnostiky.

NA OBSAZENÍ VOLNÝCH MÍST

Připravím assessment nebo development centrum dle vašeho kompetenčního modelu nebo dle požadavků na stávající/budoucí pracovní místo.

Navrhnu dle vašich potřeb a požadavků i 360° zpětnou vazbu.

PŘÍPRAVA AC/DC

360° ZPĚTNÁ VAZBA

bottom of page