top of page

GRANTOVÉ PORADENSTVÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Zpracuji žádost o příspěvek/dotaci, a to včetně finančního rozpočtu a harmonogramu projektu, a dále také všech povinných příloh, které je povinen žadatel přiložit k žádosti.

KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ

ŽÁDOSTI O DOTACI

REALIZACE PROJEKTU

Projekt mohu celý řídit ve spolupráci s vámi. Zajistím zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby pro poskytovatele dotace, dále také na přání i vedení projektové dokumentace.

Jsem schopen sledovat dodržování pravidel v souladu s podmínkami poskytnutí dotace pro publicitu, vedení účetnictví, zadávací řízení apod.

KONTROLA PLNĚNÍ

PRAVIDEL

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Můžete se spolehnout a nechat na mne řízení projektu jako celku, a to včetně komunikace s vaší odpovědnou osobou a s poskytovatelem dotace.

NA KLÍČ

V případě potřeby jsem připraven pomoci se zjištění reálného stavu realizace projektu a jeho kontrolu s podepsanými podmínkami pro poskytnutí dotace, četně kontroly způsobilosti výdajů projektu.

PŘÍPRAVA NA KONTROLY

PROJEKTU

bottom of page